top of page

Texniki xidmət

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat avtomobillərin Texniki Təmir Mərkəzi

Avtomobilin aqreqatları və birləşmələri hər səfərdə yüklənməyə məruz qalır və istifadədən çıxırlar. Buna görə də, avtomobilin sistemlərini yoxlamaq və hissələri vaxtında əvəz etmək üçün baxım lazımdır. Zərərin qarşısını almaq təmir etməkdən daha yaxşıdır. Axı, bu, yalnız əlavə maliyyə xərcləri deyil, bəzən qiymət daha da yüksəkdir – bu kiminsə həyatı ola bilər.

VAG Service texniki təmir mərkəzinin ixtisaslı ustaları, texniki xidmət çərçivəsində, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat üçün aşağıdakı texniki xidmət növlərini həyata keçirəcəkdir:


- yağlanma;


- tənzimləmə;


- nəzarət və diaqnostika;


- təyinat;


- yanacaq doldurma;


- elektrotexniki xidmətlər

bottom of page